Verkoop

Door de steeds complexer wordende wetgeving m.b.t. vastgoed, is specialisatie en vakkennis onontbeerlijk geworden in onze sector.

In het kader van de bemiddeling bij verkoop van uw onroerend goed zorgen wij voor een aanpak op maat ! 

- Voorafgaandelijk wordt door ons steeds een nauwkeurige en marktconforme waardebepaling gedaan.
- Het doeltreffend aanwenden van publiciteit in onze ruime etalage, via advertenties in de geschreven pers én onze uitgebreide aanwezigheid op het internet zorgt voor een optimaal bereik van kandidaat-kopers. 
- Uw eigendom wordt onmiddellijk voorgesteld aan de talrijke kandidaat-kopers die door ons worden bijgehouden in ons klantenbestand en consequent worden opgevolgd & ingelicht.
- Een zorgvuldig en vooral gedetailleerd en correct opgebouwd verkoopdossier is onlosmakelijk verbonden met een vlotte realisatie van een verkoopstransactie. We bekommeren ons graag om de aanvraag van de vele noodzakelijke documenten.
- Via de 'Eigenaarslogin' op onze website verkrijgt u een rechtstreekse toegang tot uw dossier, waar u ten allen tijde -ook buiten de kantooruren- inzage hebt in de contacten, documenten, bezoeken, geplaatste advertenties, etc... Ons dossier en onze aanpak heeft voor u geen geheimen.
- U behoudt hierbij vanzelfsprekend de volledige vrije keuze van notaris. Vooafgaandelijk aan het ondertekenen geniet uw notaris volledige inzage in de door ons opgemaakte overeenkomst. Na het ondertekenen ontvangt u van ons een volledig dossier die u persoonlijk aan uw notaris kan overhandigen.

Ons kantoor = Uw beste keuze !
 

Verhuur

Met als slogan “VERHUREN IS EEN WERKWOORD” zorgen wij voor een volledige service en nazorg bij het verhuren van uw pand. 

Onze zeer uitgebreide dienstverlening wordt opgesplitst in twee fases. Eerst en vooral de eigenlijke 'verhuur' in al zijn aspecten. Daar waar bij vele kantoren 'de kous af' is, wordt dit bij ons uitgebreid met een zeer ruime nazorg, wat wij noemen 'privaat beheer' met de bedoeling u als eigenaar-verhuurder te ontlasten van alle beslommeringen tijdens de duur van de huurovereenkomst en door een snelle en correcte dienstverlening het rendement te optimaliseren !

- Een correcte huurprijsbepaling is een eerste vereiste. Onze dagelijkse ervaring op de verhuurmarkt garandeert een correcte inschatting van de huurprijs.
- Om de beoogde doelgroep optimaal te kunnen bereiken dient voor een huurpand op een juiste wijze publiciteit gevoerd te worden.
- Ieder plaatsbezoek met kandidaat-huurders aan uw pand gebeurt in de aanwezigheid van een medewerker van ons kantoor
- Solvabiliteit van de huurders is een primaire vereiste. Kandidaat-huurders worden correct gescreend & geëavuleerd en wordt het risico op o.a. wanbetaling geminimaliseerd.
- De huurwetgeving is constant in evolutie. Onze huurovereenkomsten zijn op maat, worden minutieus aangepast aan de vigerende wetgeving en zijn het resultaat van jarenlange ervaring in deze materie.
- Een uitgebreide plaatsbeschrijving, aangevuld met de talrijke foto's wordt opgemaakt. Enkel op deze wijze kunnen wij u, de eigenaar, beschermen tegen betwistbare huurschade.
- De wetgever legt de eigenaar de verplichting op om zowel de plaatsbeschrijving als de huurovereenkomst te registreren. Deze worden steeds door onze tussenkomst geregistreerd.
- De huurwaarborg is onderworpen aan wettelijke bepalingen. Op een correcte juridische wijze wordt een huurwaarborg gevestigd.
- Een niet- of onvoldoende verzekerde huurder of ontbreken van een brandverzekering, kan bij schade verstrekkende implicaties hebben. Daarom wordt bij aanvang van de huur steeds een controle uitgevoerd op welke wijze de huurder deze aansprakelijkheid heeft ingedekt.
- Om het rendement van uw onroerend goed te behouden is een correcte jaarlijkse aanpassing aan de gezondheidsindex een must. Een extra service die wij onze eigenaars jaarlijks bieden.
- Eerstelijn bijstand technische problemen : Problemen met verwarming, een plots opduikend vochtprobleem, technisch mankement... Wij vragen aan uw huurder eerst met ons in contact te treden. Na het inschatten van het probleem, eventueel na constatatie ter plaatse, verzorgen wij een vlotte communicatie tussen huurder, eigenaar en hersteller. Herstelkosten worden ten laste van de juiste partij gelegd.
- Wanbetaling heeft een directe impact op het rendement van uw investering en is nooit 100% uitsluitbaar. Een snelle en daadwerkelijke aanpak is hier een vereiste. Onze tussenkomt zrogt voor een snelle oplossing.
- Tijdens de duur van de overeenkomst zijn plaatbezoeken aan het verhuurde pand aan te raden. Op deze wijze kan het onderhoud van het pand gecontroleerd worden en desgevallend bijgestuurd worden. Op verzoek van u als eigenaar worden deze door ons uitgevoerd.
- Bij de opzeg van de huurovereenkomst verzorgen wij een correcte opzeg naar voorwaarden en termijnen. De huurder wordt gewezen op zijn verplichtingen bij einde huur, gebeurt er een plaatsbezoek bij uittrede waar aan de hand van de plaatsbeschrijving eventuele huurschade wordt vastgesteld en begroot. Opname van de tellers, verzorging van de vrijgave van de huurwaarborg en invordering van eventuele huurschade of achterstallen ronden dan ook onze dienstverlening af.

Zoals u kunt zien wordt bij ons de eigenaar begeleid en bijgestaan van begin tot eind !
 

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]